1969

Established in Bridgnorth, Shropshire, UK

5

Offices in 4 countries

60

Countries with local distributors and local support

Cleaner, safer, more productive workshops

Established in Shropshire in 1969, Filtermist’s ethos is to protect people by ensuring cleaner, safer, more productive workshops. The company, part of the Swedish Absolent Air Care Group, designs, manufactures and installs industrial air extraction and filtration solutions, including the provision of maintenance contracts and LEV services. Filtermist also distributes a range of process fluid filtration consumables and coolant control equipment throughout the UK.

Trusted by world leading manufacturers

Filtermist is best known for manufacturing a range of compact, quiet and efficient oil mist filters which are trusted by world leading manufacturers in more than 60 countries.

Standards compliance

Filtermist is certified to ISO9001:2015 and ISO14001:2015 and products are CE marked.

All Filtermist oil mist collectors comply with the updated EU Machinery Directive 2006/42/EC (and BS EN ISO 12100-1 & 2) and the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directive 2002/95/EC and the company is complying with the requirements of REACH (Registration, Evaluation & Authorisation of Chemicals) EC No. 1907/2006.

1969 ‘da

Bridgnorth, Shropshire, İngiltere'de kuruldu.

4

Ülkede ofisleri vardır

60

Ülkede yerel distribütörler ve servisler.

Daha verimli, temiz ve güvenli atölyeler

1969'da Shropshire'da kurulan Filtermist'in misyonu, daha temiz, daha güvenli ve daha üretken atölyeler sağlamak ve insanları korumaktır. İsveç “Absolent Group”un bir parçası olan şirket, bakım sözleşmeleri ve ‘Ortam Havası Ölçümü’ hizmetlerinin sağlanması da dahil olmak üzere, endüstriyel havada yağ buharı toplama ve filtreleme çözümleri tasarlar, üretir ve kurar. Filtermist ayrıca, Birleşik Krallık'da bir dizi proses sıvısı filtreleme sarf malzemesi ve soğutma sıvısı kontrol ekipmanı da temin eder.

Dünyanın önde gelen üreticilerinin güvendiği

Filtermist, 60'dan fazla ülkede, dünya lideri üreticiler tarafından güvenle kullanılan, bir seri kompakt, sessiz ve verimli yağ buharı toplama üniteleri üretmi ile tanınır.

Standartlara Uygunluk

Standartlara Uygunluk

Filtermist ürünler, ISO9001: 2015 ve ISO14001: 2015 sertifikalıdır ve CE markalıdır.

Tüm Filtermist yağ buharı toplama üniteleri, güncellenmiş AB Makine Direktifi 2006/42/EC (ve BS EN ISO 12100-1 ve 2) ve RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) Direktifi 2002/95/EC ile, şirket ise REACH EC No. 1907/2006 (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi) ile uyumludur.