Absolent Air Care Group is a global air cleaning group that provides customized solutions for production processes. Our know-how and solutions enhance quality of life and enable better business performance.

We find it outrageous that millions of people worldwide work in environments where the air is heavily contaminated. They deserve better and so do their employers – our customers. We are on a mission to help businesses everywhere clean the air with our knowledge and solutions to effect sustainable improvements.

It’s not just about meeting rules and regulations. We know that clean air is key to healthy growth for both people and businesses.

Absolent Air Care Group’s headquarter is in Gothenburg, Sweden and its shares are traded on Nasdaq First North in Stockholm under the name ABSO.

Find out more about Absolent Air Care Group: www.absolentgroup.com

Absolent Air Care Group

Absolent Air Care Group, üretim süreçlerine yönelik müşteriye özel çözümler sunan küresel bir hava temizleme grubudur. Teknik uzmanlığımız ve çözümlerimiz yaşam kalitesini arttırır ve iş performansını geliştirir.

Dünya genelinde milyonlarca insanın aşırı derecede kirli havaya sahip ortamlarda çalışmasını şok edici buluyoruz. Bu kişiler ve onların işverenleri (müşterilerimiz) daha iyisini hak ediyorlar. Misyonumuz dünyanın her yerindeki firmaların sürdürülebilir iyileştirmeler sağlayabilmeleri için havayı bilgi ve çözümlerimizle temizlemelerine yardımcı olmaktır.

Bu sadece kural ve yönetmeliklere uymakla ilgili bir şey değildir. Temiz havanın hem insanların hem de firmaların sağlıklı bir şekilde büyümesi için kilit önemde olduğunu biliyoruz.

Absolent Air Care Group’un merkezi Gothenburg, İsveç’te bulunmaktadır ve hisseleri ABSO adı altında Stockholm’de Nasdaq First North borsasında işlem görmektedir.

Absolent Air Care Group hakkında daha fazla bilgiyi şu adresten edinebilirsiniz: www.absolentgroup.com

Absolent Air Care Group