INDUSTRY REGULATIONS

ISO/TC 20 Aerospace standards

Aerospace manufacturers must adhere to strict performance and quality standards as dictated by ISO/TC 20 – the technical committee of the International Organization for Standardisation (ISO) responsible for developing and maintaining standards for aircraft and space vehicles. ISO/TC 20 has developed more than 600 standards in the aircraft and spacecraft industries.

Filtermist helps aerospace manufacturers to ensure components meet the highest industry standards

Using metalworking fluids to lubricate the tools and keep components cool during typical aerospace manufacturing applications can produce a range of airborne pollutants including oil and coolant mist, dust, fume, steam and smoke.

If these contaminants are not controlled effectively, they can cause significant problems across many areas of a business. It has been well-documented that exposure to these fluids can cause a wide range of health issues including occupational asthma, dermatitis, liver damage, and even cancers. In addition, poor air quality can result in inferior product quality, equipment breakdowns, lower levels of worker productivity, as well as the costly repercussions of failing to comply with industry regulations.

Filtermist oil mist filters are trusted by some of world’s leading aerospace manufacturers to effectively remove oil and coolant mist, fume and steam from workplace air. They have also been used in environments where a high volume of Skydrol, a fire-resistant aviation hydraulic fluid, was present with no adverse effects reported to date.

Havacılık Endüstrisi Kuralları

ISO/TC 20 Havacılık Standartları

Havacılık ve uzay araçları üreticileri, uçak ve uzay araçları için standartların geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden sorumlu Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) teknik komitesi olan ISO/TC 20 tarafından belirlenen sıkı performans ve kalite standartlarına uymak zorundadır. ISO/TC 20, uçak ve uzay aracı endüstrilerinde 600'den fazla standart geliştirmiştir.

Filtermist, uzay ve havacılık sektörü üreticilerinin, en yüksek endüstri standartlarını karşılamasına yardım eder.

Takımları yağlamak ve tipik havacılık üretimi sırasında, iş parçalarını soğuk tutmak için metal işleme sıvılarının kullanılması, yağ ve boryağı buharı, toz, duman, buhar ve koku dahil olmak üzere bir dizi hava kirletici bileşen üretebilir.

Bu kirleticiler etkili bir şekilde kontrol edilmezse, işletmelere, birçok alanında önemli sorunlar teşkil edebilir. Bu sıvılara maruz kalmanın, mesleki astım, dermatit, karaciğer yetmezliği ve hatta kanserler dahil çok çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu kanıtlanmıştır. Ek olarak, kötü ortam havası, düşük ürün kalitesine, ekipman arızalarına, daha düşük işçi üretkenliği seviyelerine ve ayrıca endüstri düzenlemelerine uymamanın sonucu para cezalarına neden olabilir.

Dünya lideri birçok havacılık şirketi, üretim sahalarındaki havanın içinde bulunan kirleticileri etkili biçimde ortadan kaldırmak için Filtermist’e güvenmektedir. Ayrıca, Filtermist üniteleri, yangına dayanıklı bir havacılık hidrolik sıvısı olan Skydrol'ün yüksek miktarda bulunduğu ortamlarda da kullanılmıştır ve hakkında bugüne kadar herhangi olumsuz rapor bildirilmemiştir.

Havacılık Çalışmaları