The need for efficient extraction!

Despite the introduction of regulations designed to improve worker’s health and indoor air quality in many countries around the world, a significant number of people are still exposed to potentially life-threatening particles on a daily basis.

Some maths

Most adults breathe in and out between 12-20 times per minute when resting. That equates to 17,280 or 28,800 breaths per day - or an average of 23,040 breaths per day. That breaks down into 960 breaths per hour. Multiplying this figure by an average 8 hour working day shows that workers operating in polluted environments are potentially breathing in 7,680 breaths of contaminated air every working day!

What can employers do to minimise this risk?

There are a number of measures that employers can take to help protect their people from exposure to hazardous airborne particles:

  • Assess the risks and decide what precautions are needed
  • Prevent or adequately control exposure
  • Ensure that control measures are used and maintained
  • Monitor air quality

F Monitor

F Monitor, Filtermist's dual monitoring system, uses coloured warning lights to advise machine operators when a wide range of oil mist, dust, smoke and fume extraction equipment needs servicing, or if any of the filters are blocked.

If you want the security of knowing when your extraction equipment needs servicing, Filtermist can retrofit F Monitors and Pressure Gauges to monitor air flow and pressure – eliminating guesswork.

Filtermist’s dual monitoring system lets you know instantly if there are any issues with your extraction system, or if a service is due

Etkili emiş ihtiyacı!

Dünyanın birçok ülkesinde işçi sağlığını ve iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış düzenlemelerin ve uygulamaların olmasına rağmen, önemli sayıda insan hala hergün, potansiyel olarak hayatlarını tehdit eden parçacıklara maruz kalmaktadır.

Biraz Matematik

Çoğu yetişkin dinlenirken, dakikada 12-20 kez nefes alıp verir. Bu, günde 17.280 veya 28.800 nefese veya günde ortalama 23.040 nefese karşılık gelir. Bu, saatte 960 nefes demektir. Bu sayıyı ortalama 8 saatlik bir iş günü ile çarparsak, kirli ortamlarda çalışan işçilerin potansiyel olarak her iş günü 7.680 kez kirli havayla nefes alıp verdiğini göstermektedir!

İşverenler bu riski en aza indirmek için ne yapabilirler?

İşverenlerin, çalışanlarını havadaki tehlikeli parçacıklara maruz kalmaktan korumaya yardımcı olmak için alabileceği bir dizi önlem vardır:

  • Riskleri değerlendirin ve hangi önlemlerin alınması gerektiğine karar verin.
  • Maruziyeti engelleyin veya yeterince kontrol edin.
  • Kontrol mekanizmalarının kullanıldığından ve sürdürülebilir olduğundan emin olun.
  • Hava kalitesini ölçün ve izleyin.


Filtermist’in yeni geliştirdiği F MONİTÖRleri, F MONİTÖR 2 ve 2+, ünitenin bakıma ihtiyacı olduğunu veya filtrelerinin tıkalı olduğunu, dünyanın kullandığı bilinen, renkli trafik ışığı uyarı sistemini kullanarak makine kullanıcısına bildirir.

Daha fazlasını bulun

Şimdi, uygulama ile erişilebilen Bluetooth bağlantılı

Filtermist'in F MONİTÖR 2 ve 2+ göstergeleri, yağ buharı emiş sisteminizle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını veya servis zamanının gelip gelmediğini, anında görmenizi sağlar.