INDUSTRY REGULATIONS

ISO13485:2016Medical devices – quality management systems

A number of management standards are applicable to medical device manufacturing, with a key one being ISO 13485 – the quality management system specifically designed for medical device manufacturers. It expands on the established ISO 9001, and works to ensure that organisations comply with quality control, traceability, process validation and risk management.

Filtermist helps to ensure the cleanest production facilities possible

Medical device manufacturing covers a wide range of sectors from orthopaedics and dental instruments and technologies, through to diagnostic apparatus, anaesthesia and airway products, and blood transfusion and IV equipment.

The industry utilises a range of manufacturing processes – all of which pose a potential risk to employee health, as well as to product quality and worker productivity.

Filtermist provides a range of products and services to some of the world’s largest medical device manufacturers to help them achieve clean, productive working environments.

Medical Device Manufacturing Applications

All Applications
Havacılık Endüstrisi Kuralları

ISO13485:2016Tıbbi Cihazlar - Kalite Kontrol Sistemleri

Tıbbi cihaz imalatında bir dizi yönetim standardı uygulanmaktadır, bunlardan biri ISO 13485 - tıbbi cihaz üreticileri için özel olarak tasarlanmış kalite yönetim sistemidir. Mevcut ISO 9001'i genişletir ve kuruluşların kalite kontrol, izlenebilirlik, süreç doğrulama ve risk yönetimine uymasını sağlamaya çalışır.

Filtermist, mümkün olan en temiz üretim tesislerini sağlamaya yardımcı olur.

Tıbbi cihaz imalatı, ortopedi ve diş hekimliği aletleri ve teknolojilerinden, teşhis cihazları, anestezi ve solunum yolu ürünleri, kan transfüzyonu ve IV ekipmanına kadar çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır.

Sektör, ürün kalitesi ve işçi üretkenliğinin yanı sıra, işçi sağlığı için bir dizi potansiyel risk oluşturan üretim süreçlerine sahiptir.

Filtermist, temiz ve üretken çalışma ortamları elde etmelerine yardımcı olmak için, dünyanın en büyük tıbbi cihaz üreticilerinden bir çoğuna, bir dizi ürün ve hizmet sunmaktadır.

Tıbbi Cihaz Üretimi Vaka Çalışmaları

Tıbbi Cihaz Üretimi Uygulamaları

Tüm Uygulamalar